Skip to content

Lid cliëntenraad

DrachtenIn de Bres Drachten

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een lid cliëntenraad. Wij, In de Bres zijn een organisatie voor christelijke geestelijke gezondheidszorg (christelijke GGZ). We bieden professionele hulp bij klachten zoals depressie, angst, traumatische ervaringen, overbelasting, autisme/ASS, ADHD, persoonlijkheids- en gedragsproblemen, en relatie-, gezins- en opvoedingsproblemen. Dit doen wij voor kinderen, jongeren en volwassenen die psychische problemen ervaren. Samen werken we aan herstel vanuit christelijk perspectief. Je bent welkom bij In de Bres, ongeacht je geloofsovertuiging, levensvisie of (culturele) achtergrond. Dit doen wij vanuit onze locaties in Drachten en Groningen. 


Voor de cliëntenraad zoeken wij een lid cliëntenraad. Wij vinden het belangrijk om onze kwaliteit van zorg te borgen en horen graag van cliënten wat we kunnen verbeteren. De cliëntenraad is voor In de Bres belangrijk vanwege hun inbreng op basis van ervaringskennis. Met name het vanuit de cliënt denken stelt de cliëntenraad in staat om de belangen van de cliënt te behartigen. Wij zoeken een lid die zich kunnen herkennen in onze christelijke visie. 

Vereisten

Voor de cliëntenraad. Je bent bekend met ons als cliënt of als verwante van een cliënt (familielid of partner). Voor de cliëntenraad is het belangrijk dat je gemotiveerd bent om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen maar ook voldoende afstand kunt nemen van persoonlijke belangen. Je bent bereid om circa 4 uur per kwartaal te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken. Vanuit het cliëntenperspectief weet jij goed om te gaan met vertrouwelijke informatie en ben je in staat om beleidsstukken te lezen en hier een mening over te vormen. Om dit proces soepel te laten verlopen ben je in staat om op beleidsniveau een goede gesprekspartner te zijn voor directie en medewerkers.


CIGGZ In de Bres is een christelijke GGZ-instelling met locaties in Drachten en Groningen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten en problemen. Wij bieden individuele behandeling, begeleiding op gebied van relaties of met groepstraining. Het behandelaanbod is uiteenlopend met problematieken zoals depressie, angst- en paniekklachten, dwang, trauma, overbelasting, autisme, ADHD, persoonlijkheids-, gedrags- en relatieproblematiek en overige as-I problematiek. Naast de behandelingen op locatie hebben wij ook de mogelijkheid voor cliënten om de behandeling digitaal te volgen. Onze organisatie is veelzijdig. Zowel qua leeftijdsgroepen, problematiek en behandelaanbod als qua disciplines en kerkelijke achtergronden van onze medewerkers. We bieden maatwerk en hebben in onze behandeltrajecten zowel oog voor de klachten als de mogelijkheden van iemand. Daarnaast zijn we een relatief kleine en wendbare organisatie met korte lijnen qua afstemming en meedenken op het gebied van beleid.  Geloof en levensvisie zien we als een belangrijk onderdeel van het leven, waarbij er een wisselwerking kan zijn met psychische klachten. In overleg met cliënten bekijken we of en op welke manier we aandacht besteden aan geloof in de gesprekken. De behoefte van cliënten is hierin leidend. Ons uitgangspunt is dat iedereen welkom is, ongeacht geloofsovertuiging. We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor professionele ontwikkeling en scholing. Dit bevorderen we intern d.m.v. werkbegeleiding, intervisie, kennismomenten en bijeenkomsten rondom christelijke identiteit. Daarnaast ook d.m.v. externe supervisie en (na)scholing. Klik hier voor meer informatie over In de Bres.

Wat mag je van ons verwachten?

Een interessante rol om mee te denken en te praten over het beleid en de dagelijkse praktijk van In de Bres als Christelijke GGZ-instelling. Het gaat om zes vergaderingen per jaar van circa één uur (tijdens kantoortijden). Per vergadering ontvang je een vergoeding en reiskostenvergoeding. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Vivianne Janson. Zij is bereikbaar via - janson@forta.nl - 06-36220531 - Klik hier om te chatten met Vivianne

Onze recruiters

Vivianne Janson

+31 6 36220531 Aanwezig: ma, di, do, vr

Nora van Ouwerkerk

+31 6 43265086 Aanwezig: ma, di, wo, do en vr

Jessica Walkley

+31 6 43160762 Aanwezig: ma, di, do