Skip to content

Praktijkopleider kind & jeugd

Rotterdam€ 4.200 - € 8.263 per maandForta Jeugd Rotterdam

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een praktijkopleider om ons opleidingsteam te versterken. Forta Jeugd biedt diagnostiek en (ambulante) behandeling in combinatie met e-health programma’s. Verder bieden we specialistische behandeling bij het gezin thuis. Dit doen we voor kinderen en jongeren tussen de vier en zeventien jaar die te maken hebben met emotionele klachten, gedragsproblemen en/of schoolproblematiek. 


Forta Jeugd biedt specialistische GGZ aan. Wij werken hierbij vanuit een handelings- en systeemgerichte visie. Dat wil zeggen dat we de klachten altijd plaatsen binnen de context van het kind of de adolescent: vrienden, gezin en school. Onze behandelingen zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT), met affiniteit op het gebied van ACT en schematherapie. We bieden individuele begeleiding, behandelingen en groepsbehandelingen. De behandelingen worden face-to-face op locatie, volledig online (digitaal) of blended aangeboden. Wij werken middels beeldbellen en therapieland (e-health) aan de behandeldoelen. Er zijn zeer goede faciliteiten om online te werken. Verder bieden we specialistische behandeling bij het gezin thuis. Deze integrale specialistische jeugdhulp thuis bieden wij aan vanuit ons samenwerkingsverband Thuis Team Jeugd (TTJ). Vanuit TTJ bieden wij samen met Prokino Zorg specialistische ambulante gezinsbegeleiding en behandeling (SAG) aan voor kinderen, jongeren en/of het gezin thuis. Wij bundelen onze krachten, ieder vanuit eigen expertise zodat we samen een netwerk van zorg bundelen rondom de cliënt. Wij werken vanuit een systeemgerichte visie en streven ernaar om de meest efficiënte en effectieve behandeling te bieden.


Naast onze locatie in Schiedam, gaan wij uitbreiden met een locatie in Rotterdam Zuid. We zijn daarom op zoek naar een regiebehandelaar die een bijdrage wil leveren als praktijkopleider. De functie van praktijkopleider is altijd in combinatie met behandelwerkzaamheden.


Als praktijkopleider ben je het aanspreekpunt in de praktijkopleidingroute van een opleideling. Je zet het leertraject op en borgt de kwaliteit. De leerroute is gebaseerd op een groeimodel, waarbij de opleideling vanuit relatief eenvoudige werkzaamheden toegroeit naar het steeds zelfstandiger uitvoeren van meer gecompliceerde taken. In overleg met de P-opleider, het management en de opleideling wordt aan de concrete invulling van een opleidingsplaats vormgegeven. Daarnaast draag je als praktijkopleider bij aan het verder ontwikkelen van de visie op en inrichting van de opleidingen binnen de FortaGroep en ben je betrokken bij de selectie van nieuwe kandidaten. Je begeleidt tegelijkertijd meerdere opleidelingen (naar verwachting 4 a 5) vanuit zowel Forta Jeugd als Forta Volwassenen in verschillende fases van hun opleidingstraject in de daarvoor beschikbaar gestelde tijd. Gemiddeld genomen besteed je ongeveer 4 uur per week per opleideling aan je rol als praktijkopleider, waarbij er periodes in het jaar zijn waar je meer tijd kwijt bent (bijvoorbeeld rond evaluatiemomenten) en periodes waarin de rol minder tijd van je vraagt.


De taken en werkzaamheden van de praktijkopleider:

 • Heeft overzicht over de opleidingsroute en de fasering hiervan;
 • Bepaalt in overleg met de P-opleider door wie werkbegeleiding en supervisie gegeven kan worden;
 • Onderhoudt contact met het opleidingsnetwerk van de opleideling zoals supervisoren, werkbegeleiders en de jaargroepopleider van de RINO;
 • Draagt zorg voor de introductie van de opleideling bij het invoegen op afdelingen;
 • Helpt de opleideling bij zaken als planning en timing, positionering, balans;
 • Houdt toezicht op het portfolio en de bij het Competentie Gericht Opleiden behorende toetsen;
 • Neemt kennis van en beoordeelt het opleidingsplan (IOP; werkplan) en jaarverslag;
 • Evalueert en beoordeelt (half)jaarlijks het leerproces aan de hand van evaluatieverslagen van supervisoren en werkbegeleiders en draagt zorg voor een schriftelijk verslag hiervan;
 • Signaleert tijdig knelpunten in het opleidingstraject en/of de individuele ontwikkeling, bespreekt die met de P-opleider en bemiddelt indien nodig tussen de opleideling en andere betrokkenen.


Wat mag je van ons verwachten?
FortaGroep heeft een enthousiast team van praktijkopleiders, die bezig zijn de opleiding verder te professionaliseren. Wij bieden een goed opleidingsklimaat met een prettige samenwerking met ervaren werkbegeleiders en supervisoren. Het praktijkopleiderschap geeft een leuke en leerzame aanvulling op je andere werkzaamheden. Wij werken vanuit een hecht team waarbij werkplezier voorop staat en ruimte is voor jouw initiatieven. Vanzelfsprekend houden wij rekening met de cao GGZ - dat wist je natuurlijk al. Wij zijn een relatief kleine organisatie, met korte lijnen en een informele sfeer. Het is uitstekend georganiseerd met een duidelijk verwachtingsmanagement. Daarvoor gaan wij graag met je in gesprek. De verwachtingen stemmen we graag in een vroeg stadium met elkaar af.

 • Deze functie (gem 4 uur per week) is te vervullen in combinatie met een functie als (regie)behandelaar bij Forta Jeugd in Schiedam en/of Rotterdam Zuid. Klik hier voor de actuele vacatures.
 • Arbeidsvoorwaarden en je salariëring is afhankelijk van hetgeen je meebrengt, daar gaan wij graag over in gesprek;
 • We investeren graag in je en bieden verschillende mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling;
 • Als (regie)behandelaar een grote variatie in problematiek en behandelingen;
 • De cao GGZ kent voordelen secundaire arbeidsvoorwaarden zoals; collectiviteitskorting bij je ziektekostenverzekering, pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, 166 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband, 35 uur aan levensfasebudget (LFB) naast je (bovenwettelijke) vakantie-uren bij een fulltime dienstverband, een jaarlijkse 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en tot slot is er een balansbudget van €500,- per jaar a.d.h.v. 36 urige werkweek. Het balansbudget kan je inzetten voor persoonlijke scholing, vrije dagen of laten uitbetalen.

Vereisten

Wat verwachten wij van jou?

 • Minimaal 5 jaar geregistreerd zijn als GZ-psycholoog én psychotherapeut of klinisch psycholoog en minimaal 3 jaar werkervaring hebben als zodanig;
 • Enthousiast zijn over de eigen professie en dit enthousiasme zichtbaar uitdragen; in attitude maar ook in bijvoorbeeld refereren, publiceren, doceren, nemen van initiatieven op inhoudelijk terrein;
 • Interesse hebben in de actuele ontwikkelingen in opleidingsland en het een uitdaging vinden om landelijke ontwikkelingen te vertalen naar concreet beleid;
 • Feeling hebben voor en in staat zijn tot het geven van begeleiding;
 • In staat zijn tot situationeel leidinggeven in verband met het aansturen van werkbegeleiders;
 • Strategisch kunnen denken en handelen;
 • Met verschillende, soms conflicterende rollen en posities om kunnen gaan;
 • Er oog voor hebben dat er een evenwicht moet zijn tussen de opleidingseisen enerzijds en de productie-eisen van de instelling anderzijds;
 • In staat zijn tot het bieden van een opleidingscontext die gekenmerkt wordt door betrouwbaarheid, continuïteit, voldoende veiligheid en uitdaging.


Hebben wij je interesse gewekt?
Neem dan contact op met Vivianne Janson. Zij is bereikbaar via 06-36220531 - janson@forta.nl - Klik hier om te chatten met Vivianne. Wil je liever informeel koffie drinken, kennismaking met een van onze behandelaren via (beeld)bellen of de locatie bezoeken? Dat kan! Laat het Vivianne weten.

Onze recruiters

Vivianne Janson

+31 6 36220531 Aanwezig: ma, di, do, vr

Nora van Ouwerkerk

+31 6 43265086 Aanwezig: ma, di, wo, do en vr

Jessica Walkley

+31 6 43160762 Aanwezig: ma, di, do